Financial

2022.

Konsolidirano financijsko izvješće za drugi kvartal 2022.
Nekonsolidirano financijsko izvješće za drugi kvartal 2022.